ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΚΑΝΤΖΑ

Address:

Λεωφόρος Λαυρίου 23, Τ.Κ. 153 54,
Γλυκά Νερά, Κάντζα, Ελλάδα