ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Address:

Αγιας Φυλάξεως 282
282 Αγιας Φυλάξεως
Λεμεσός
Κύπρος