ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Address:

Μητροπόλεως 14, Τ.Κ. 546 24,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα