ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Address:

Λεωφ. Μακρής 32-38, Νέα Χιλή – Αλεξανδρούπολη 681 00, Ελλάδα