ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Address:

Λεωφόρος Κυρήνειας 96, Τ.Κ. 2113,
Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία, Κύπρος