ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ

Address:

Γεωργίου Γρίβα Διγενή 36, Τ.Κ. 3106,
Λεμεσός, Κύπρος