Back to Top

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MY REWARDS (ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2023)

ΕΠΙΣΗΜΟI ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ MY REWARDS (ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2023)

(English Terms Follow)

 

H εταιρεία με την επωνυμία «Pourover Cyprus Ltd» (στο εξής «Διοργανώτρια» ή «Διαχειριστής») που εδρεύει στην Λευκωσία (Λεωφ. Στροβόλου 254, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία), δίνει την ευκαιρία σε 3 τυχερούς να κερδίσουν 3 μεγάλα δώρα μέσα από τον διαγωνισμό “My Rewards (Μάιος – Ιούνιος 2023)”. Με τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, κάθε συμμετέχων συμφωνεί να συμμορφώνεται με αυτούς τους Επίσημους Κανόνες, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτήσεων για το δικαίωμα συμμετοχής, και κατανοεί ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης, όπως καθορίζονται από τον Διαχειριστή και τους αντιπροσώπους του, είναι τελικά από κάθε άποψη.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

H περίοδος ισχύος του διαγωνισμού ορίζεται από τις 00:01 της 18ης Μαίου 2023 μέχρι τις 23:59 της 13ης Ιουνίου 2023. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει ή να συντομεύσει την περίοδο κατά την απόλυτη  διακριτική του ευχέρεια.

 

ΔIKΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να μετέχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ανήλικο πρόσωπο (κάτω των 18 ετών) επιθυμεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί  η γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του ανήλικου. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των εταιρειών, οι συγγενείς τους (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοί τους , καθώς και οι Δικαιοδόχοι της Διοργανώτριας. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει τη δυνατότητα συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα.

 

ΔΩΡΑ

Ως δώρα έχουν οριστεί τα ακόλουθα:

1. Δύο (2) εισητήρια για οποιοδήποτε προορισμό της AEGEAN AIRLINES

Κανόνες εισιτηρίων:

1. Δύο (2) εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ’ επιστροφής για έναν (1) νικητή για όλους τους προορισμούς της AEGEAN και της Olympic Air.
2. Αλλαγή εισιτηρίων επιτρέπεται μόνο κατά τις ημερομηνίες και τις ώρες αναχώρησης. Αλλαγές σχετικά με τα δρομολόγια ή την κατηγορία ταξιδιού δεν είναι αποδεκτές.
3. Τα εισιτήρια προσφέρονται με επιστροφή και δεν μπορούν να εκδοθούν «ανοιχτά». Τα εισιτήρια ισχύουν για κράτηση και
περίοδος ταξιδιού έως 01/06/2024.
4. Οι φόροι θα πληρωθούν από τον νικητή.
5. Οι κρατήσεις και η έκδοση εισιτηρίων θα πρέπει να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα και το αργότερο 10 ημέρες πριν από την
ημερομηνία αναχώρησης.
6. Blackout Periods: 25/10/2023-29/10/2023,18/12/2023-10/01/2024,22/03/2024-27/03/2024,27/04/2024-
03/05/2024.
7. Η διαθεσιμότητα των εισιτηρίων σε περιόδους αιχμής δεν είναι εγγυημένη από την Aegean Airlines.
8. Για την κράτηση και την έκδοση των εισιτηρίων θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο έκδοσης εισιτηρίων της Aegean στη διεύθυνση
servicingoffice@aegeanair.com ή στο +30 2106261709 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00 (τοπική ώρα Ελλάδας).
9. Για αλλαγές μετά την έκδοση εισιτηρίου θα ισχύει τέλος επανέκδοσης 20€
10. Τα εισιτήρια δεν επαναπωλούνται ούτε μεταβιβάζονται. Δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων ή άλλη αντικατάσταση.
11. Τα εισιτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πτήσεις που εκτελούνται από την Aegean Airlines. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή φορέα.

2. Δύο (2) διανυχτερεύσεις για δύο (2) άτομα στο Blue House στο Euphoria Art Land στη Λεμεσό

1. Ο νικητής πρέπει να επικοινωνήσει με τον οικοδεσπότη εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του κουπονιού
2. Ο νικητής μπορεί να κάνει κράτηση μόνο για διαθέσιμες ημερομηνίες που δίνονται από τον οικοδεσπότη.

3. Ένα (1) ηλεκτρικό scooter EGOBOO GO100

Τα δώρα δεν είναι μεταβιβάσιμα. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση , η ανταλλαγή ή η εξαργύρωση τους. H Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μέχρι και τις 18:00μ.μ της 12ης Ιουνίου προκειμένου να διευθετήσει την αποστολή/ παράδοση του δώρου νοουμένου ότι ο νικητής δηλώσει ότι το αποδέχεται να παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Τηλέφωνο επικοινωνίας) για την αποστολή του δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αρνηθεί να παραλάβει το δώρο ή αρνηθεί να παράσχει τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε συμμετέχων μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση με κάθε παραγγελία που τοποθετεί μέσα από το My Coffee Island App και από το www.coffeeisland.com.cy και με κάθε Tap στο Tap Me Point των καταστημάτων Coffee Island. Κάθε παραγγελία και κάθε Tap ισοδυναμεί και με μια συμμετοχή. Μια ανάρτηση-δημοσίευση (post) θα βρίσκεται στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης του διοργανωτή με όλες τις σχετικές οδηγίες του διαγωνισμού.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΗ

Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα συγκεντρωθούν σε μια βάση δεδομένων την Τετάρτη 14/6/2023. Οι 3 νικητές θα επιλεχθούν με κλήρωση, μέσω ενός αυτοματοποιημένου προγράμματος με τυχαίο τρόπο. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν μέσω Instagram story στον λογαριασμό Instagram του Διαχειριστή την ίδια ως άνω ημέρα στις 18:00.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή άλλα λάθη στην προσφορά ή στη διεξαγωγή της κλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σφαλμάτων σε οποιαδήποτε εκτύπωση ή δημοσίευση  σε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες, την επιλογή και την ανακοίνωση οποιουδήποτε νικητή ή τη διανομή οποιουδήποτε δώρου. Με τη συμμετοχή στην κλήρωση, κάθε συμμετέχων αποδέχεται ότι ο Διαχειριστής  και οι συνδεδεμένες μ΄αυτόν εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για όποια  ζημία προκύψει εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την αποδοχή, τη χρήση ή την κακή χρήση του δώρου . Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται , ρητώς ή σιωπηρώς, όσον αφορά την κατάσταση, την καταλληλότητα ή την εμπορευσιμότητα του δώρου . Ο Διαχειριστής αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο που προκύπτει από την πρόσβαση ή την λήψη πληροφοριών ή υλικών που συνδέονται με την κλήρωση. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια , σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην κλήρωση μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται με μόνο σκοπό τη διενέργεια της κλήρωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση των στοιχείων αυτών για τη διενέργεια της κλήρωσης. Διοργανωτής δύναται περαιτέρω να ζητά από τους νικητές τα ως άνω προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Τηλέφωνο επικοινωνίας ) και τη ρητή συγκατάθεσή τους για την τήρηση των ανωτέρω στοιχείων τους αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την παραλαβή του δώρου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια  που έχουν σχέση με την κλήρωση ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία οι νικητές παρέχουν την συναίνεση τους , καθώς και τρίτοι που η Διοργανώτρια χρησιμοποιεί ως εκτελούντες επεξεργασίας για να της παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγει τα ως άνω προσωπικά  δεδομένα ( π.χ μεταφορική εταιρεία για την παράδοση του δώρου). Τα στοιχεία του νικητή θα διατηρούνται για την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου και  μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της Διοργανώτριας  ή και νόμιμων υποχρεώσεων της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων της Διοργανώτριας και των νικητών  ή σε άλλες περιπτώσεις που η Διοργανώτρια δικαιούται ή επιβάλλεται από τον νόμο.  Τα στοιχεία του νικητή δεν μεταφέρονται εκτός της ΕΕ για επεξεργασία .Σε κάθε περίπτωση ο νικητής μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια  στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο , για να λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση θέλουν σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, να ζητά την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ο κάθε συμμετέχων θεωρεί ως μη νόμιμη μπορεί να απευθύνετε στο Γραφείο Επιτρόπου  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (Διεύθυνση Γραφείου: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία Ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία , Τηλέφωνο: +357 22818456 Φαξ: +357 22304565 Email: commissionerdataprotection.gov.cy )

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο διαγωνισμός και οι επίσημοι κανόνες του διέπονται από την Κυπριακή νομοθεσία και οι τυχόν διαφορές υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.

 

MY REWARDS COMPETITION OFFICIAL TERMS AND CONDITIONS (MAY – JUNE 2023)

 

The company with the name “Pourover Cyprus Ltd” (hereinafter “Organizer” or “Administrator”) based in Nicosia (254 Strovolou Ave., 2048 Strovolos, Nicosia), gives the opportunity to 3 lucky individuals to win 3 big prizes through the competition “My Coffee Island App (Oct. 2021)”. By participating in the promotion, each participant agrees to comply with these Formal Rules, including all eligibility requirements, and understands that the results of the draw, as determined by the Administrator and his / her representatives, are final in all respects.

 

VALIDITY PERIOD

The validity period of the competition is defined from 00:01 of 18 May 2023 until 23:59 of 13 June 2023. The Administrator reserves the right to extend or shorten the period at its sole discretion.

 

RIGHT TO PARTICIPATE

Permanent residents of Cyprus, who have reached the age of 18 and have legal capacity, can participate in the competition. In case any minor (under 18 years old) wishes to take part in the Competition, the written consent of the parent or guardian of the minor must be provided. The employees of the companies, their relatives (first and second degree) and their spouses, as well as the Licensee of the Organizer are excluded from the competition. The Administrator has the right to verify the participation of each participant.

 

GIFTS

The following are defined as gifts:

1. Two (2) tickets for any destination of AEGEAN AIRLINES

Ticket rules:

1. Two (2) economy class roundtrip tickets for one (1) winner for all AEGEAN and Olympic Air destinations.
2. Change of tickets may only occur on dates and departure hours. Changes regarding routes or class of travel are
unaccepted.
3. Tickets are offered on a Space Confirmed basis and cannot be issued ‘open’. Tickets are valid for booking and
travel period until 01/06/2024.
4. Taxes will be paid by the winner.
5. Reservations and ticketing issuance should be completed at the same time and no later than 10 days prior to the
departure date.
6. Blackout periods: 25/10/2023-29/10/2023,18/12/2023-10/01/2024,22/03/2024-27/03/2024,27/04/2024-
03/05/2024.
7. Ticket availability at peak periods cannot be guaranteed by Aegean Airlines.
8. To reserve and issue the tickets you must communicate with Aegean’s ticket issuing office at
servicingoffice@aegeanair.com or at +30 2106261709 from Monday to Friday, 09:00 – 17:00 (Greece local time).
9. For changes after ticket issuance a reissue fee of 20€ will apply
10. Tickets are not re-sellable or transferable. Cash refund or other substitution cannot be made.
11. Tickets can be used for flights operated by Aegean Airlines. Change of carrier is not permitted.

2. Two (2) nights for two (2) in Blue House at Euphoria Art Land in Limassol

Accomodation rules:

1. Winner must contact the host within two (2) months from receiving the voucher
2. Winner can book only available dates given by the host.

3. One (1) EGOBOO GO100 electric scooter

Gifts are non-transferable. They may not be replaced, exchanged or redeemed. The Organizer will contact you by phone until 18:00 pm on June 12 in order to arrange the sending / delivery of the prize, provided that the winner declares that he accepts to provide his contact details (Name, Address, Postal Code, City, Contact Phone ) for sending the gift. In case the winner does not respond within the above deadline or refuses to receive the prize or refuses to provide the above data and information, then he will automatically and automatically lose the right to claim the prize.

 

HOW TO PARTICIPATE

Each participant automatically enters the draw with each order placed through the “My Coffee Island” App, www.coffeeisland.com.cy and with every tap at the Tap Me points in Coffee Island Stores. Each order and tap is equivalent to one participation. A post will be on the Organizer’s Social Media with all the relevant instructions of the competition.

 

CHOICE OF WINNER

The names of the participants will be collected in a database on Wednesday 14/06/2023. The 3 winners will be selected by lot, through an automated program at random. The names of the winners will be announced via Instagram story on the Administrator’s Instagram account on the same day at 18:00.

 

EXEMPTION AND LIMITATION OF LIABILITY

The Administrator is not responsible for any typographical or other errors in the bidding or conduct of the lottery, including, but not limited to, errors in any printing or publication in these Official Rules, the selection and announcement of any winner or the distribution of any prize. By participating in the draw, each entrant acknowledges that the Administrator and its affiliates are not liable for any damages arising in whole or in part, directly or indirectly, from their participation in the competition and acceptance, use or misuse of the gift. The Administrator does not warrant, explicitly or implicitly, the status, suitability or marketability of the gift. The Administrator disclaims any responsibility for damage to any electronic medium resulting from accessing or receiving information or materials related to the draw. Participation in this action means unconditional acceptance of these terms of participation in their entirety. Participants acknowledge and unreservedly acknowledge that the services provided by the Organizer may be affected or temporarily suspended due to network problems. In general, participation in the lottery may be subject to changes or interruptions that are entirely dependent on the capabilities of both the social networking site in question and the existing technology on which they are based and which are beyond the control and responsibility of the Organizer who is not liable for all of the above reasons.

 

PUBLICITY-PERSONAL DATA
The data of the participants are collected for the sole purpose of carrying it out lottery. Participation in the competition is the consent of the participants
in the maintenance of these data for the conduct of the draw. The organizer may further request from the winners the above personal data (Name, Address, Postal Code, City, Contact Telephone) and their explicit consent to the observance of the above information exclusively for the purpose of informing and communicating about the receipt of the gift. The employees of the Organizer will have access to this information related to the draw or the processing for which the winners give their consent, as well as third parties that the Organizer uses as processors to provide services related to the purposes for which it collects the above personal data (e.g. x transport company for the delivery of the gift). The details of the winner will be kept for the completion of the delivery of the prize and after that to ensure the legal interests of the Organizer or its legal obligations and until the limitation of any claims of the Organizer and the winners or in other cases where the Organizer is entitled or required by law. The winner’s details are not transferred outside the EU for processing. In any case the winner can contact the Organizer at the above e-mail address or by any other appropriate means, to receive any information they want about their personal data, to requests their modification, restriction, increase or cessation of their use, their total or partial deletion under the legal conditions. For any issue of processing of personal data that each participant considers illegal, you can contact the Office of the Commissioner for Personal Data Protection. (Address Office: Iasonos 1, 1082 Nicosia Postal address PO Box 23378, 1682 Nicosia, Telephone: +357 22818456 Fax: +357 22304565 Email: commissionerdataprotection.gov.cy)

 

JURISDICTION
The competition and its official rules are governed by Cypriot law and any disputes are subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Cyprus.

SCA BSCA Direct Trade Allegra Q Grader
Coffee Island © 2019