ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνουμε από χρήστες του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για την παροχή και τη βελτίωση του ιστότοπου. Με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και με τις απαιτήσεις του ελληνικού δικαίου ( Ν. 2472/1997).

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που μπορείτε να μας παρέχετε θα μπορούσαν ευλόγως να χρησιμοποιηθούν από εμάς, όπως επιτρέπεται από και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων για : (i) να σας αναγνωρίσουν και να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας (για τη διαχείριση και την παράδοση παραγγελίας ) ή για να βοηθήσουμε τα Καταστήματα μας στην πραγματοποίηση της παράδοσης μιας παραγγελίας ή σε απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα. (Ii) να στείλουμε προωθητικές και διαφημιστικές ανακοινώσεις σε εσάς σχετικά με εμάς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. (Iii) ανταλλαγή δεδομένων με τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και τις εταιρείες έρευνας αγοράς για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και ανάλυσης σχετικά με τις υπηρεσίες μας για λογαριασμό μας. (Iv) να στείλουμε ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις και e-mail. (V) δημιουργία εξατομικευμένου περιεχομένου, προσφορών, υπηρεσιών και διαφήμισης · (Vi) να υποστηρίξουμε κάθε άλλο σκοπό που θα δηλώνεται κατά τη στιγμή της συλλογής των πληροφοριών σας, με την επιφύλαξη τυχόν προτιμήσεων που ενδεχομένως έχετε δηλώσει. Vii) την πρόληψη δόλιων συναλλαγών και κλοπής · και (viii) για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, κυβερνητικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή με άλλο τρόπο προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας εμάς ή άλλων.

Οι πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας που παρέχονται από εσάς αποθηκεύονται κατά τρόπο εμπιστευτικό. Οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες μόνο όταν υπάρχει κατάλληλος εργασιακός λόγος, όπως όταν πρέπει να πιστωθεί επιστροφή στην πιστωτική κάρτα. Διατηρούμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα διασφάλισης της προστασίας των πληροφοριών σας και οι υπάλληλοί μας υποχρεούνται να ακολουθούν αυτά τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συμμετέχοντας στις Υπηρεσίες μας αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας σε αυτές τις καθορισμένες περιοριστικά περιστάσεις και για τους σκοπούς που περιγράφονται.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία με μικρό όγκο δεδομένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό.

Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Όπως πολλοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε "cookies" για τη συλλογή πληροφοριών. Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικά τμήματα του ιστότοπού μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε την πολιτική cookies.

Ασφάλεια

Όπου συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες (όπως δεδομένα πιστωτικών καρτών), αυτές οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και μας μεταδίδoνται με ασφαλή τρόπο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αναζητώντας ένα εικονίδιο κλειδώματος στη γραμμή διευθύνσεων και αναζητώντας "https" στην αρχή της διεύθυνσης της ιστοσελίδας.

Ενώ χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών που μεταδίδονται ηλεκτρονικά, προστατεύουμε επίσης τις πληροφορίες σας εκτός σύνδεσης. Μόνο οι εργαζόμενοι που χρειάζονται τις πληροφορίες για να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη εργασία (για παράδειγμα, τιμολόγηση ή εξυπηρέτηση πελατών) έχουν πρόσβαση σε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Οι υπολογιστές / διακομιστές στους οποίους αποθηκεύουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε και οι πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει αποσκοπούν στην προστασία της ιδιωτικής σας ζωής από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση.

Όπου ενδείκνυται, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ασφαλή μετάδοση πληροφοριών, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, από τον υπολογιστή σας στο διακομιστή μας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό κρυπτογράφησης SSL (Secure Sockets Layer). Ωστόσο, λόγω της εγγενούς ανοικτής φύσης του Διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα τα διαβιβαζόμενα δεδομένα θα είναι ασφαλή, καθώς καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Η χρήση αυτού του ιστότοπου καταδεικνύει την παραδοχή του κινδύνου αυτού.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να αλλάξουμε την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για ενημερώσεις που θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας μετά την δημοσίευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στην Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα θα συνιστά την αναγνώρισή σας για τις τροποποιήσεις και τη συγκατάθεσή σας να τηρείτε και να δεσμεύεστε από την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου.

Αν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παράσχει είτε θέτοντας μια εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπό μας.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασκείτε ορισμένους ελέγχους και επιλογές σχετικά με τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή των πληροφοριών σας. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μπορείτε να ζητήσετε να:
Διορθώστε τα δεδομένα σας, αν είναι ανακριβή.
Μην μεταφέρονται τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.
Διαγράψτε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, εκτός αν μας ζητηθεί να τα διατηρήσουμε σύμφωνα με το Νόμο.
Σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούνται στα τρέχοντα αρχεία μας χωρίς χρέωση ή για μια λογική χρέωση, αν τα αρχεία πρέπει να ανασυρθούν από αντίγραφα ασφαλείας ή αρχειοθετημένα αρχεία.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ή σχόλια που σχετίζονται με αυτή την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν. Θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού μπορέσουμε να ενεργήσουμε σχετικά με το αίτημα σας. Στόχος μας είναι να επιλύσουμε όλες τις καταγγελίες εντός 15 ημερών. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε μια καταγγελία εντός 15 ημερών, θα σας ειδοποιήσουμε για τον λόγο της καθυστέρησης καθώς και για το πότε αναμένουμε να επιλύσουμε την καταγγελία.

Επικοινωνήστε μαζί μας – Διαδικασία Εξαίρεσης - Διαδικασία διαγραφής προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφόρων ενημερώσεων μας επικοινωνώντας μαζί μας . Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα εκ του νόμου δικαιώματά σας ή να υποβάλλετε μια καταγγελία, στείλτε μήνυμα στο: info@coffeeisland.com.cy. Θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού μπορέσουμε να ενεργήσουμε κατόπιν αιτήματός σας. Στόχος μας είναι να επιλύσουμε όλες τις καταγγελίες μέσα σε ένα μήνα. Όταν δεν μπορούμε να επιλύσουμε μια καταγγελία μέσα σε ένα μήνα, θα σας ειδοποιήσουμε για τον λόγο της καθυστέρησης καθώς και για το πότε αναμένουμε να επιλύσουμε την καταγγελία σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να διαγραφούν κατόπιν αιτήματος στο info@coffeeisland.com.cy. Αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε τη διαγραφή εντός ενός μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες) και θα σας στείλουμε επιβεβαίωση μόλις τα δεδομένα σας διαγραφούν. Στην περίπτωση που αυτό είναι δυνατόν, θα επιδιώξουμε να ολοκληρώσουμε το αίτημά σας πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

ΠΙΣΩ
  • EN
  • |
  • ΕΛ
online ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Cart Το καλάθι μου 0